معرفی پروژه چند منظوره اداری -تجاری مگنت مینسک به شرکت های علاقه مند کشور فدراسیون روسیه جهت سرمایه گذاری

احتراما پیرو مذاکرات تلفنی مورخ یازدهم تیر ماه سال جاری ، موارد زیر جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به تبعات اقتصادی وسیع ، دامنه دار و شدید ناشی از اعمال تحریم های همه جانبه کشور های بلوک غرب بر فدراسیون روسیه طی چند ماه های اخبر واثرات آن که باعث ایجاد تغییرات اساسی بر نحوه حرکت سرمایه در منطقه اوراسیا و کشور فدراسیون روسیه شده است . شرکت کیسون، به عنوان سرمایه گذار پروژه چند منظوری اداری- تجاری مگنت مینسک واقع در بلاروس ، بر آنست که در شرایط کنونی از سرمایه گذاران کشور روسیه که علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه مذکور در پایتخت کشور بلاروس میباشند ، استفاده و دعوت به همکاری نماید