"جلسه در اتاق بازرگانی با شرکت انجمن شرکت " آستراخان ریب خوز

"جلسه در اتاق بازرگانی با شرکت انجمن شرکت " آستراخان ریب خوز

در تاریخ 1 جولای 2021 در اتاق بازرگانی جلسه کاری با حضور آقای رضا اصلی و سرکار خانم چرتووا النا نیکولایونا و معاون رئیس شیلات آقای زوبارو سرگیی میخایلویچ برگزار شده است.از طرف اتاق بازرگانی آستراخان مدیر اجرایی سرکار خانم شاتیووا تاتیانا ویکتورونا حضور داشتن

در این نشست درباره همکاری علمی و تجاری در زمینه آبزی پروری مذاکره گردید.

همکاری علمی در پرورش تاس ماهی های اصلی

تبادل تجربه در فرآوری انواع مختلف ماهی ها

 تامین محصولات غذایی و خوراک از آستراخان به ایران

کار آفرینان آستراخان برای آشنایی با تجربه شرکت های ایرانی در پرورش ماهیان خاویاری  و فرآوری ماهیان در ایران و همچنین ارائه اطلاعات و تجربیات  رو در میان گذاشتند  .

جناب آقای رضا اصلی پبشنهاد دادند  پروژه هایی برای توسعه مشارکت در این زمینه ها تشکیل شود