ارتباط با ما

سرای تجاری ایرانیان

شماره تلفن

+7 (8512) 66-85-29

+7 (8512) 66-85-39

+7 (8512) 99-85-29

+7 (8512) 99-85-39

e-mail: domiran@list.ru


آدرس

No. 3a, Krasnaya Naberezhnaya St., Astrakhan, Russia

کد پستی: 414040

ارتباط با ما